Retningslinjer

I Snabslanten støtter vi mange forskellige former for kultur, og vi får hele tiden nye typer projekter ind, som rykker grænserne for, hvad kultur er, og hvad det skal kunne. Send din ansøgning ind og vær med til forme fremtidens kulturliv i København.

Du kan søge Snabslanten, hvis:

 • du er mellem 13-30 år
 • du er bosat i Københavns Kommune
 • dit budget for hele projektet er under 30.000 kr.
 • der er minimum 14 dage til dit projekt afholdes
 • dit projekt foregår i Københavns Kommune

   

Husk

Snabslantens bevillinger gives som en underskudsgaranti. Det vil sige, at hvis man får et økonomisk overskud ud af sit projekt, bliver overskuddet modregnet bevillingen fra Snabslanten.

Retningslinjer

Når du skriver din ansøgning, skal du sælge din idé bedst muligt. Det gør du ved at følge Snabslantens retningslinjer, som du kan læse her.

Snabslanten støtter især:

 • Nybegyndere og amatørprojekter med små budgetter, der prøver kræfter med fundraising for første gang
 • Små “her og nu”-projekter
 • Den alternative ungdomskultur
 • Projekter der beror på frivillighed i projektskabelsen
 • Ungdomsdemokratiske projekter
 • Nyskabende initiativer og originale idéer
 • Offentligt tilgængelige arrangementer
 • Tværkunstneriske projekter

Snabslanten støtter ikke:

 • Projekter der allerede er afholdt. Du skal søge mindst 14 dage før afholdelse. 
 • Udlandsrejser og projekter der foregår udenfor Københavns Kommune.
 • Driftsudgifter; dvs. udgifter til løn, fast husleje, vedligeholdelse og andre administrative opgaver.
 • Honorar til ansøger selv - du kan godt søge til honorarer af bidragsydere til dit projekt og markedsføring, men husk: Snabslanten prioriterer frivillighed og kreative løsninger i afvikling såvel som organisation.
 • Alene produktionsomkostninger, herunder ren filmproduktion. Der SKAL være et klart beskrevet event, visning, udstilling, debat m.v. tilknyttet projektet som bærende del sammen med produktionen. 
 • Projekter der kun gavner ansøger; eks. demo-udgivelser, bogudgivelser, lyrikhæfter, solokoncerter, soloudstillinger og projekter i forbindelse med optagelse på et studie.
 • Støttearrangementer hvor overskuddet fra salg og entré går til et velgørende formål eller til driften i en organisation.
 • Projekter der foregår i direkte forbindelse med et uddannelsesforløb. Eksempelvis semesterprojekter, afgangsprojekter eller lignende.
 • Projekter der har som primært formål at generere profit. Snabslantens bevillinger gives som en underskudsgaranti. Det vil sige, at hvis man får et økonomisk overskud ud af sit projekt, bliver overskuddet modregnet bevillingen fra Snabslanten.
 • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter. Alle arrangementer skal ikke nødvendigvis være for alle målgrupper. Man må godt stille krav til objektive kriterier, f.eks. køn og alder, men man må ikke udelukke personer på baggrund af etniske, politiske eller religiøse overbevisninger. Projekter der prioriterer bestemte målgrupper på baggrund af objektive bestemmelser, skal have et positivt mangfoldighedsdannende formål.
 • Private arrangementer; herunder foreningsaktiviteter, der kun er rettet mod foreningens medlemmer.
 • Ulovlige arrangementer